Yerli Malı Belgesi
Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

                Yerli malı belgesi, istenildiği gibi yerli olan malın içeriğine istinaden Türkiye'de üretilen ürünler için düzenlenen belgedir. Çiftçiler için gerekli şartları sağlayan referans belgesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) Ticaret Odası'na bağlı kalabilmektedir.

Yerli Malı Belgesi’ne ait olan şart, süreç ve bilgileri içeren tebliğ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13 Eylül 2014 tarihinde, 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerli Malı Belgesine sahip olmak ve gerekli başvuruyu yapmak Bakanlık tarafından denetlenir. Sertifikalı üreticilerin kontrolü ve takibi TOBB tarafından oluşturulan veri tabanı otomasyonu ile sağlanmaktadır. Böylece sahte belge düzenleme girişimleri engellenir.

Yerli Malı Belgesinin Sağlamış Olduğu Avantajlar

                Yerli Malı Belgesi düzenlemesinin temel amaçları ticari ürünlerde yerlileşme oranını artırmak ve üretimde yerli olmaya çalışan firmalara destek olmaktır. Sertifikalı KOBİ statüsündeki veya daha büyük işletmeler, kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajına sahiptir. Bu fiyat avantajı orta ve yüksek teknoloji statüsündeki ürünleri kapsamaktadır. Bu fiyat avantajından sertifika sahibi ve en az %50 yerli üretim kriterlerini karşılayan firmalar yararlanabilir. Kapsam dahilinde olan ürünlerin listesi, her yıl Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanarak belirtilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

Başvurunun sertifika alınmadan önce yapılması için bazı ön koşullar vardır. Bir firma Yerli Malı Belgesi başvurusunda bulunacaksa;

 • Sanayi Kayıt Belgesi ve
 • Kapasite Raporuna sahip

olmalıdır. Bu iki belgeye sahip olmayan firmalar Yerli Malı Belgesi başvurusunda bulunamazlar.

Ayrıca firmaların söz konusu ürün için üretimde en az %51 yerlilik oranı yakalamaları bekleniyor. Bunun için üreticilerin uygulanacak her bir ürün için yerli katkı oranı hesaplama tablosunu doldurmaları gerekmektedir. Bu hesaplar daha sonra serbest çalışan bir mali müşavir tarafından incelenir, resmi prosedürlere uygun olup olmadığı kontrol edilir ve onaylanır.

Yerlilik oranının hesaplanması konusu kritik öneme sahiptir. Hesaplanan değerin teknik değerlendirmesi bağımsız uzmanlar tarafından yapılır. Değerlendirme yapacak olan uzmanlar şirketin bağlı bulunmuş olduğu ticaret ve sanayi odasından ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden talep edilerek görevlendirilmektedir.

Yerli Malı Belgesi İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Kapasite Raporu ve Sanayi Kayıt Belgesi
 • Yerli Malı Taahhüdü
 • Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı
 • Ürünün üretiminde kullanılan yerli ve ithal girdi ve hammaddelerin cari faturaları
 • Yerli katkı payı hesap dökümü
 • Lisans serbest veya yeminli mali müşavir fotokopisi
 • Yerelleştirme oranının hesaplanmasında kendisine yardımcı olunan uzmanın uzmanlık alanını gösteren belge (diploması, çalıştığı kurumun kimlik kartı vb.)
 • Masrafları gösteren hesap özeti
 • Marka tescil belgesi
 • Üretim reçetesi

Belge ile ilgili başvuruda, belgenin hazırlanmasında ve sonraki süreçlerde bazı önemli hususlara dikkat edilmelidir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Yerli Malı Belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekmektedir.
 • Belge düzenlenebilmesi için Kapasite Raporunda üretim yeri olarak belirtilen adres ile Sanayi Sicil Belgesinde belirtilen adresin eşleşmesi gerekir.
 • Bitkisel ürünler ile meyve, sebze, hububat vb. hayvansal ürünlerin herhangi bir işlem yapılmadan satışı yapılacak ise, üretici makbuzu ile birlikte ticaret borsası tarafından Yerli Malı Belgesi düzenlenir. Bu ürünler için istenilen lokalizasyon oranı %100 olup, diğer ürünlerde olduğu gibi yurtiçi itlaf oranı hesaplama tablosu istenmemektedir.
 • Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi sürecinde Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin geçerlilik süresi önemli değildir. Bu aşamada tek kriter bu belgelerin geçerli olup olmadığıdır. Geçerlilik süreleri devam ederse Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir.
 • Belge için en önemli konulardan biri, enerji kullanımının yerli mi yoksa ithal girdi olarak mı değerlendirileceğidir. Yerli bir üreticiden elde edilen ve petrol ve doğalgaz ile üretilen elektrik harcamaları yerli girdi olarak kabul edilirse. İthalatçı veya distribütör firmadan alınan petrol veya doğalgaz giderleri ithal girdi statüsündedir.

Yerli Malı Belgesi için İDCERT

Yerli Malı Belgesi verilmesi konusunda birçok firma danışmanlık hizmeti vermektedir. Ürünleri için belge başvurusu yapmak ve hızlı bir şekilde belge almak isteyen firmalar için danışmanlık firmaları ile çalışmakta fayda vardır. Bu şirketler, işletmelerin Kapasite Raporları, Sanayi Kayıt Belgesi, yerli katkı oranı hesap tablosu ve diğer belgeleri hazırlamalarına yardımcı olmakta ve tüm süreçte işletmelerin yanında yer almaktadır.

Firmamız İDCERT, Yerli Malı Belgesi ve diğer bütün hizmet belgeleri ile ilgili konularda sizlere profesyonel bir şekilde danışmanlık hizmeti sunarak bütün bu süreçleri kolay bir şekilde atlatmanızı sağlıyor. Siz de profesyonel ve süreçleri bilen bir destek arıyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.