Yatırım Teşvik Belgesi̇
Yatırım Teşvik Belgesi̇

ÜCRETSİZ Teşvik Analizi Yaptırın!

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi’ni tanımlama doğrultusunda öncelikle “teşvik belgesi” kavramını açıklamanın, konuyu en temel yapı taşından inşa etme, daha anlaşılır olacağının kanaatine dayanarak konuya giriş olarak “Teşvik Belgesi Nedir?” sorusuna yanıt vererek başlamanın daha uygun olacağını olarak düşünüyoruz. Teşvik belgesi, yatırımın özgün değerlerini kapsamı altına alan, yatırım da söz konusu değerlerin ve tespit edilmiş koşullara uygun olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkânı sağlayan, kararın hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek, gerçekleştirilmesi beklenen yatırımlar için düzenlenen belgedir. Teşvik belgesi, kavramını açıklamanın ardından asıl konumuz olan Yatırım Teşvik Belgesi değinecek olursak Yatırım Teşvik Belgesi, firmaların maddi kaynağını yatırıma yönlendirmek, hizmet ve üretimde büyük ölçekli katma değer yaratmak, gelişen teknoloji çerçevesinde uygun teknolojik makine/teçhizatlarını kullanımını ve yenilenmesine teşvik etmek, bölgesel olarak ekonomik dengesizlikleri gidermek, uluslararası piyasa kapsamında rekabet gücünü sağlamak için yapılacak yatırımların ve yatırım sahiplerinin devlet takviyesi hedefiyle verilen/hak kazanılan bir belgedir.

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Nedir?

 • İthalat oranın ihracat oranından fazla olması nedeniyle oluşan cari açığın azaltılması ve bu doğrultuda ithalat bağımlılığı yüksek olan ara mal ve ürünlerin üretiminin arttırılması.
 • Ülkenin stratejik sektörleri için ara mal ithalatına bağımlılığı azaltmak [Un buğdaydan ekmek elde etme süreci] -Gelişen ve gelişmeye devam eden teknoloji doğrultusunda yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi
 • Az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin arttırılarak bölgesel gelişmiş farklılıkların azaltılması
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi

Yukarıda belirtilen unsurlar dışında yatırım teşvik sistemi siz değerli firmalarımızın uluslararası piyasa sahasında daha fazla yer bularak imajınızı ve gelişiminizi destekleyen bir sistemdir. Ayrıca döviz grafiğinin sürekli yükseliş doğrultusunda oynak bir faaliyet göstermesi, ülkemizin tabiri caizse köprü ayağı rolünü alan firmalarımıza negatif etkilerini en aza indirerek hem imaj hem gelişim faaliyetlerine durağanlık ve yavaş yol almasını engellemektir. Biz Tüm Danışmanlık olarak hem ülkemiz hem de siz değerli firmalarımızın imajı ve gelişimi doğrultusunda yatırım teşvik sistemini uzman kadromuz dahilinde danışmanlık, destek ve değişen mevzuat ile ilgili bilgilendirmeyi yaparak yatırım teşvik sisteminin amacını en iyi şekilde sunarak başarınıza-başarı, başarımıza-başarınızı katmayı amaç ve kriter belirlemekteyiz.

Yatırım Teşvik Sistemi Bileşenleri Nelerdir?

Yerli ve yabancı yatırımcılar; Genel Yatırım Teşvik-Bölgesel Yatırım Teşvik-Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik ve Stratejik Yatırım Teşviklerinden eşit hakkı bulunmaktadır.

 

Bölgesel  Teşvik

Öncelikli Yatırım

Stratejik Yatırımlar

Genel Teşvikler

Şehirler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı, şehirlerin üretim ve ihracat faaliyetlerini arttırmayı hedefler.

Belirli yatırım hususlarının 5.Bölge destekleri ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırım faaliyetleri desteklenmektedir.

Teşviğe dahil olmayan yatırım konularının dışında kalan tüm yatırımları kapsamı altına almaktadır.

 

Destek Unsurları Nelerdir?

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Veya Kar Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Teşvik Bileşenlerine İlişkin Destek Unsurları

Destek Unsurları

Genel Teşvik

Bölgesel Teşvik

Öncelikli Yatırımlar

Stratejik Yatırımlar

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Faiz Veya Kar Payı Desteği

Yatırım Yeri

Tahsisi

KDV İadesi

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Sigorta Primi (İşçi Hissesi Desteği)

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
 •  Kamu kurum ve kuruluşlar (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir ancak kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirmeye alınmaz. 

Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. Yatırımcıya ait temsil ve ilzama yetkili makamlar tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,
 2. Yatırımcı temsil ve ilzama yetkili merciler ait noter tasdikli imza listesi
 3. Kamu tüzel kişileri ve gerçek tüzel kişiliğe sahip limited şirketler için imza bildirisi
 4. Hazır halde olan beyanname, yatırımcıyı temsil, ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu
 5.  Desteğe konu olan makine ve teçhizat listeleri şeklindedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yatırım teşvik belgesi başvuru yapmak isteyen bir yatırımcı E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi) üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacaktır. Elektronik imzası ile başvuru yapabilecek ya da yetkilendirilen kişi ya da kurumlar aracılığıyla başvurusunu tamamlayarak yatırım teşvik belgesini alabilecektir. 

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Yatırım teşvik belgesi başvurusu E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle yetkilendirme işlemi yapılması gerekmektedir. Yetkilendirme için gerekli evraklar hazırlanarak bakanlığa iletilir ardından sistem üzerinde tanımlanan yetkiyle firmanın giriş ekranına erişim sağlanır. Bu ekran aracılığıyla firma bilgileri tanımlanır, onaya sunulur. Bakanlık tarafından bu başvuru onaylandığı durumda belge başvuru yapılabilecek ekranlara erişim sağlamaktadır. Fakat bu adımları takip ederek başarılı bir şekilde bu ekrana erişim sağlandıktan sonra E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesi başvurusunun yapılması mümkün olmaktadır.

 

Tüm Danışmanlık Olarak ;

Yatırım teşvik belgesi konusunda merak edilen tüm sorularınız için değişen mevzuatı takip ederek bünyesine dahil eden profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti bünyemizde bulunan uzman kadromuz, yatırım teşvik belgesi ile alakalı nasıl bir yol izleyeceğiniz konusunda size yardımcı olmakta ve süreci en asgari sürede başarılı bir şekilde sonuçlandırmayı gerçekleştirmektedir. “Nereden? Nasıl alınır? Başvuru ne şekilde yapılır? “ gibi aklınıza takılan hiçbir detayı atlamadan hizmet veriyor, güvenle yatırım teşvik belgesi alabilmeniz için sizlere yol gösterici olmaya devam ediyoruz. Konu ile ilgili bizlerle iletişime geçerek ayrıcalıklı birçok avantajdan faydalanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Cari açığın azaltılması, ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretimin artıırılması
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak şekilde yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıkların azaltılması
 • Kümelenme faaliyetlerin desteklenmesi
   

Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar – yurtdışın yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Genel Teşvik 1. Ve 2. Bölgelerde 3 Milyon TL
3-4-5-6 Bölgelerde 1,5 Milyon TL 

Belge süresi 3 yıl olup 1,5 yıl uzatma talep edilebilir.

Bölgesel Teşvik = İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler
Genel Teşvik = Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi İstisnası
Vergi indirimi
Sigorta Primi İşveren hissesi desteği
Sigorta Primi ( İşçi Hissesi ) Desteği
Faiz desteği
Yatırım Yeri Tahsis

Daha önce yapılmış yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz.
Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için yatırım teşvik belgesi alınması halinde
yatırım teşviklerinden faydalanılabilir

Komple yeni yatırımlar bünyesinde bina-inşaat harcamaları doğrultusunda belediyelere verilen harçlardan da belge doğrultusunda muaf tutulmaktadır.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.