Teknoloji̇ Odaklı Sanayi̇ Hamle Programı
Teknoloji̇ Odaklı Sanayi̇ Hamle Programı

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı nedir?

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı ülkemizde katma değerli üretiminin arttırılması amacıyla bakanlık ve bakanlıkların bağlı bulunduğu ilgili organlar olan TUBİTAK VE KOSGEB tarafından sunulan destek ve teşviklerin orta yüksek ve yüksek seviyeli teknolojik sektörleri içeren konularda yatırımların ve yönetimin tek koldan desteklendiği özel programdır.

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı amacı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayınlanan endüstriyel kalkınma için ana endüstriyel ve teknolojik yol haritası çizerek ilerlemektir. Türkiye için kritik öneme sahip program ve gelecek potansiyeli yüksek kaliteli ürünlerin ülkedeki üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından KOSGEB ve TÜBİTAK'a sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje destekleri, ithalata bağımlılığın azaltılması, ihracatın yoğunlaştırılması gibi çeşitli Kriterler göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından belirlenen Öncelikli Ürün Listesi için Bakanlık tarafından sağlanmaktadır.

Rekabet, yerli üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişme eğilimi ve gelecek potansiyeli ve pencere mekanizmasıdır. Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı kapsamında uçtan uca bir yönetişim ve destek modeli ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
 

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı destek ve teşvik görecek olan orta yüksek ve yüksek seviyeli sektörler hangileridir?

TUBİTAK VE KOSGEB tarafından kimya, bilgisayar-elektronik optik, makine, eczane, elektrikli Ekipman, ulaşım araçları ve tıbbi cihazlar konusunda destek vermektedir. Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı detaylı yol haritasını şu şekilde açıklamak mümkün,

 • 5G ve ötesi bağlantı teknolojiler
 • Yapay zeka ve makine öğrenimi
 • Robotik ve özerklik
 • Nesnelerin İnterneti
 • Büyük veri ve veri analitiği
 • Siber güvenlik
 • Blok zinciri, dağıtılmış defter
 • Katkı üretimi
 • Süper performanslı bilgi işlem
 • İnsansız hava araçları
 • Uzay teknolojileri
 • NANOTEKNOLOJİ
 • BİYOTEKNOLOJİ
 • Tarım teknolojileri
 • Enerji teknolojileri

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı yararlanma şartları nelerdir?

 • En az 50 Milyon TL (8,5 Milyon ABD Doları) sabit yatırım tutarının yapılması,
 • İlgili ürünün toplam yerli üretim kapasitesinin ithalat miktarından az olması,
 • Katma değerin en az %40'ının yatırımdan sağlanması,
 • Son bir yılda gerçekleşen ürünün ithalatı 50 milyon dolardan fazla olmalıdır.

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı için yatırım teşvik belgesi başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan program değerlendirme komitesi tarafından incelenecektir. Onaylanan yatırımlar “Stratejik Yatırım” programı kapsamında desteklenecektir.

 

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programına kimler başvurabilir?

Ülkemizde yerleşik bütün sermaye şirketleri, ortaklık yapısına bakılmaksızın Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı için başvuru yapılabilmektedir. Başvuru için herhangi bir ölçek, coğrafi konum ve benzeri şart bulunmamaktadır. Her bir proje çağrı duyurusunda ilan edilen öncelikli ürünlerin veya teknoloji alanların üretilmesine yönelik yatırım projesi olması gerekmektedir. Başvurusu yapılan yatırım projesinin toplam proje büyüklüğü ise (Ar-Ge + Yatırım Harcamaları) her bir program çağrısında belirtilen tutardan az olmaması gerekmektedir (Makine Çağrısı ve MOBİLİTE Çağrısı için yatırım büyüklüğü 10 Milyon Türk Lirasından az olmamalıdır).

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için, projelerin ihtiyaçlarına göre “KOSGEB stratejik Ürün Destek Programı”, TÜBİTAK öncelikli Alanlar Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Destekleme Programı, Yatırım Teşvikleri Programından faydalanabilecektir.

 

Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı hedefleri nelerdir?

 • İmalat sanayiinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki oranı hedefi ise 2023 yılında %21'dir.
 • Sektörde çalışan başına sektör tarafından yaratılan katma değerin %25 oranında artırılması hedeflenmektedir.
 • İmalat sanayi ihracatının %34 artarak 210 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının sırasıyla %44,2 ve %5,8'e yükselmesi beklenmektedir.
 • 2017 yılında %1 olan Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki oranının 2023 yılında %1,8'e çıkarılması hedeflenmektedir.
 • Cari açığa etkisi yüksek olan ara mamullerin ve teknolojisi ve katma değeri belirli bir seviyenin üzerinde olan sektör, ürün ve mamullerin öncelikli hale getirilmesi
 • Ölçek ekonomisi yaratacak, geleceği olan, farklı sektörlere ve yurt dışına açılım olanağı sunabilecek sektör ve alanların belirlenmesi
 • 2023 yılında TZE Ar-Ge insan kaynağı ve araştırmacı sayısının sırasıyla 300 bin ve 200 bine çıkarılması hedeflenmektedir.
 • Ar-Ge harcaması yapan 2500 şirket listesinde Türkiye'den 23 şirketin yer alması bekleniyor.
  2023 yılına kadar Türkiye'de profesyonel kapasitede yazılım geliştirme kabiliyetlerinin 500 bin kişiyi aşması bekleniyor.

Yürüttüğümüz hizmetlerin her biri için uzmanlarımız ile yol gösterici olmaya devam ediyoruz. İş birliklerimiz kapsamında belirtilen programa katılma, belgelendirme sertifika ve eğitim sürecinde uzman personellerimiz sizinle gereken tüm bilgi ve deneyimi paylaşacaklardır. Danışmanlık hizmetimiz yasal merci onayı ile yürütülmektedir. Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı ile alakalı merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlamak ve sürecin takipçisi olmak için özveriyle çalışıyoruz. Danışmanlık hizmeti almak ve detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.