SGK Teşvikleri
SGK Teşvikleri

Ücretsiz Teşvik Analizi için Hemen Tıkla!

SGK Teşvik Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik, istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla, yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlara göre birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesidir.

Teşvik Uygulaması Nasıl Hesaplanır?

İşçinin işe girdiği tarihten önceki yıl ortalama çalışan sayısına ilave olması gerekmektedir.

4447. Geçici 10. Md. (6111 Sayılı SGK Teşvik) için son 6 ay işsiz olunması gerekmektedir.

4447. Geçici 19. Md. (7103 Sayılı SGK Teşvik) için İşçinin son 3 ayda 10 günden fazla 4/a-b-c kapsamında sigortası olmamalı. Ayrıca İŞKUR kaydı olmadan bu teşvikten faydalanamaz. İş arıyorum modülü aktif hale gelmesi gereklidir.

Aşağıda kanun maddeleri detaylı şekilde belirtmiştir.

TÜM GRUP SGK Teşvik Hesaplama ve Raporlama;

TÜM GRUP olarak hazırlattığımız bir yazılım sayesinde bu hizmetten faydalanma imkanını sizlere sunuyoruz. Raporlama ücretsiz olarak tarafımızdan yapılacaktır. Raporlama için İşveren Kullanıcı adı ve kodu, sistem şifresi ve işyeri şifrenizin tarafımızla paylaşılması yeterlidir.

 Ortalama 25 kişinin çalıştığı bir iş yerine 40 BİN TL gibi bir teşvik çıkmaktadır. 120 kişinin çalıştığı bir iş yerine de 230 BİN TL gibi bir teşvik çıkmaktadır. Teşvik rakamları çalışan kişilerin durum ve özelliklerine göre değişmektedir.

SGK Teşvik Danışmanlığımız Hakkında;

Yazılımımızdan kısaca şöyle bahsedelim, firmanın önceki yıl ortalamasını SGK verilerine göre hesaplama yaparak işveren sistemine teşvikli personelleri kayıt etmektedir bu açıdan mali müşavirler direk teşvikli personelleri onaylayabilmekte ve konumuzun başlığı olan SGK teşvik indirimlerin işverenlere sağladığı kazançlar ortaya çıkmaktadır.

Bildiğimiz üzere sigorta primleri işverene maliyet unsuru oluşturmaktadır. Bu aşamada birçok kanun maddesinden oluşan SGK teşvikleri işverene can simidi olmaktadır.

SGK borcu bulunan işverenler aşağıda bahsedilen teşviklerden yararlanamazlar. Yalnız 7252 ve 7256 teşvik indirimlerindeki istisnai durumdan dolayı sadece bu iki teşvik kanun maddesinden faydalanabilir.

Bunları belli başlıklar altında toparlarsak;

4447. Geçici 10. Md. (6111 Sayılı SGK Teşvik)

4447. Geçici 19. Md. (7103 Sayılı SGK Teşvik)

4447. Geçici 26. Md. (7252 Sayılı SGK Teşvik)

4447. Geçici 19. Md. (7256 Sayılı (56486 Sayılı SGK Teşvik)

14857 Engelli İstihdam Teşviği

4447. Geçici 10. Md. (6111 Sayılı SGK Teşvik) ;

 • İşkur kaydı olursa ilave 6 ay teşvik hak eder.
 • İşçinin son 6 ay işsiz olması gerekmektedir.
 • 18 yaşından küçükler bu teşvikten yararlanamazlar.
 • İşçinin işe girdiği tarihten önceki 6 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olması gerekmektedir.
 • İşçinin sağladığı şartlara göre 54 aya kadar teşvik süresi bulunmaktadır.
 • Son 6 ay işçi ortalaması sıfır ise, işe giren işçi o ay teşvikten faydalanır.
 • Sektör farklılığı yok her sektör için aynı tutarda teşvik ödenir.

4447. Geçici 19. Md. (7103 Sayılı SGK Teşvik);

 • İŞKUR kaydı olmadan bu teşvikten faydalanamaz. İş arıyorum modülü aktif hale gelmesi gereklidir.
 • İşçinin son 3 ayda 10 günden fazla 4/a-b-c kapsamında sigortası olmamalı.
 • İşçinin işe girdiği tarihten önceki yıl ortalama çalışan sayısına ilave olması gerekmektedir.
 • İşçinin sağladığı şartlara göre 12 ay yada 18 aya kadar teşvik süresi bulunmaktadır.
 • İşe girilen aydan önceki takvim yılında işçi ortalaması sıfır ise, işçi çalıştırılmaya başlanan ayı takip eden 3.ay teşvikten faydalanır.
 • İmalat ve bilişim sektöründe prim indirimi daha yüksektir, diğer sektörlerde asgari ücret kadarıdır.
 • 7103 teşviğinden faydalanan personeller için işveren stopaj vergisi de ödememektedir.
 • 1 kişinin işverene stopaj maliyeti 214,69 TL

4447. Geçici 26. Md. (7252 Sayılı SGK Teşvik);

 • Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yaralanan personellere sağlanan teşviktir.
 • 3 ay süre ile uygulanır (Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılabilir.)
 • Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya ve 31/12/2020 tarihini 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir
 • Bu teşvikten yararlanacak personellerin ilgili ayda kısa çalışma yada nakdi desteğe tabi olmamaları gerekmektedir.
 • Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz.

4447. Geçici 19. Md. (7256 Sayılı SGK Teşvik;

 • Prim destek tutarı 1.610,10 TL
 • TC Kimlik numarası olanlar sadece faydalanacak
 • İşveren tarafından içinin çıkışı yapılırsa teşvikten yararlandığı süre kapsamında olan indirimler işverenden geri istenir.
 • 7256 sayılı teşvik kapsama giren sigortalıların en az yarısını teşvikleri bittikten sonra yararlanmış oldukları gün kadar faydalandırma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecektir
 • Prim desteğinden yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süreler için destekten yararlanmaya devam eder.

14857 Engelli İstihdam Teşviği;

 • Engelli sigortalı çalıştırılmalı, Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, Primler ödenmiş olmalıdır. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz.

İlave 6 Puanlık SGK Prim Desteği (56486 Sayılı SGK Teşvik);

 • Muaccel bir borcun bulunmaması/taksitlendirilmiş olması,
 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik, idari para cezası borcunun bulunmaması/borç tutarının aylık brüt asgari ücreti geçmemesi/taksitlendirilmiş olması,
 • SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal sürede verilmiş olması,
 • Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal sürede ödenmiş olması,
 • E-Borcu Yoktur Aktivasyon işleminin yaptırılmış olması,

Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik, istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla, yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlara göre birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesidir.

Personelin işe girişi yapılmadan İŞKUR kaydı yapılıp, teşvik sorgulamasına göre işe alınması lazım.

Yeni kurulmuş firmalarda ortalama aranmaksızın teşvikli tüm personeller (6111 teşviği hemen, 7103 teşviği 3 ay sonra) indirimden faydalanır.

Eski firmalarda ise 7103 teşviklerde bir önceki yılın çalışan sayısının ortalamasının üstünde olması, 6111 teşviklerde çalışan sayısının son 6 ay ortalamasının üstünde olması baz alınır.

Asgari ücretle çalışan personelin; 7103 teşvik indiriminde sigorta priminin tamamını, 6111 teşvik indiriminde sigorta priminin yarısını karşılamaktadır.

SGK teşvik indirimi personel için sağlandığından sebep değişkenlik gösterebilir. İŞKUR kaydı olan bir personel 24 ay ile 54 ay arası teşvik indirimlerinden faydalanır.

İhale söz konusu olan ve taşeron işlerde SGK teşvik indirimi uygulanamaz.

SGK borcu olan işveren teşvik indirimi alamaz. Teşvikten faydalanmak için borcu peşin olarak kapatması yada yasal süre içinde yapılandırmaya dahil edip ödemeleri düzenli yapması gereklidir.

NOT: İstisna teşvik kanunları hariç ( 7252-27256)

İşverenin Vergi borcu olması SGK teşvik indirimi almasına engel değildir.

Destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekmektedir.

Hayır etmez, ama burada ki önemli husus nakil işlemlerin uygun kod ile yapılması ile olur.

Hayır etmez.  İlgili aya ait Ek iptal işlemi yapıldıktan sonra teşvikler devam etmektedir.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.