Patent Tescili
Patent Tescili

PATENT TESCİLİ

Patent Nedir

6769 Sayılı Fikri Mülkiyet Haklarına göre, bir buluşun patenti, yetkili makamlar tarafından buluşçuya verilen münhasır bir haktır ve buluş sahibine başkalarının sınırlı bir süre için üretmesini, kullanmasını veya satmasını durdurma hakkı verir. Patent süresi boyunca rekabet korkusu olmadan bir ürün üretme hakkı verilerek, şirketlere veya bireylere yenilikçi yeni ürün veya hizmetler geliştirmeye devam etmeleri için bir teşvik sağlanır. 

Patent Şartları

Kanun, bir buluşa patent verilebilmesi için belirli koşulları belirtir; yeni olması ve patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce hiçbir şekilde kamuya açıklanmamış olması gerektiğinden; buluş basamağı içerir.  Bu, buluşun bir aparat veya cihaz, yeni bir malzeme gibi bir ürün veya endüstriyel bir işlem veya çalışma yönteminin pratik biçimini alması gerektiği anlamına gelir. 

Patent Tescili

Fikrin patentlenebilir olduğundan ve daha önce kimsenin onu patent ettiremediğinden emin olduktan sonra sıra patent tesciline gelir; olduğu gibi, diğer rakiplerin veya mucitlerin, mucit izni olmadan fikirden yararlanmaları hariç tutulacaktır. Diğerlerinin patentli buluşu yapmasını, satmasını veya ithal etmesini hariç tutar. Ayrıca 20 yıla varan bir süre için münhasırlık avantajı sağlar.

Patent tescili alınmadan önce, ürünün yenilikçi mi yoksa yeni mi ve endüstriyel olarak uygulanabilir mi olduğu konusunda titiz bir kontrol yapılır. Bir kişi, başvuru sahibinin icadıyla aynı veya benzer bir nesne veya buluş olup olmadığını kontrol etmek için ülkemizdeki veri tabanındaki fikri mülkiyet düzenleyicisini araştırabilir. Bununla birlikte, patent tescilleri tüm buluşlar için geçerli değildir ve buluş, bir patent tescili almak için belirli Kriterleri karşılamalıdır.

PATENT Destekleri 

Patent başvurusu yaptıktan sonra oluşacak harcamalar için destek almanız mümkündür. Tübitak ve Türk Patent ve Marka Kurulu ile oluşturulan bu konudaki teşvik esaslarına göre destek alabilirsiniz. Ayrıca patent başvurusu yapan kişinin Kosgeb kaydının olması durumununda, Kosgeb'in Sinai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteğinin de alınması söz konusu olabilir.

Kimler patent başvurusu yapabilir?

Bir buluş için patent tescil başvurusu, aşağıdaki kişilerden herhangi biri tarafından tek başına veya herhangi bir kişi ile birlikte yapılabilir.

  • Gerçek ve ilk mucit
  • Gerçek ve ilk mucidin vekili
  • Merhumun temsilcisi gerçek ve ilk mucit vekili
  • Patent Yasasına göre, bir "kişi", tüzel kişilik kazanmış olsun ya da olmasın, herhangi bir gerçek kişi, şirket ya da birlik ya da bireyler ya da devlet organıdır.
  • Bir mal sahibi firma olması durumunda, başvuru sahipleri adına yapılmalıdır.
  • Ortaklık firmalarında, tüm kişisel sorumlu ortakların isimleri patent başvurusunda yer almalıdır.
  • Vekil aynı zamanda bir gerçek kişi veya kayıtlı bir şirket, bir LLP, Bölüm Şirketi, bir eğitim kurumu veya devlet gibi bir tüzel kişiden farklı olabilir.

Başvuru sahibi, gerçek ve ilk buluş sahibinin adını, adresini, bilgilerini açıklamak zorundadır.

Patent tescili Yasası, bir buluşun patentlenebilir olması için buluşun, buluş basamağı içeren ve endüstride kullanılabilecek yeni bir ürün veya süreç olması gerektiğini belirtir. Bir buluşun patent tescili alabilmesi için teknik olması ve aşağıdaki Kriterleri karşılaması gerekir:

  • Buluş Aşaması: Buluş, önceki yayın/bilgi/belge ışığında teknikte uzman bir kişi için açık değildir.
  • Endüstriyel uygulanabilirlik: Buluş, endüstride yapılabilmesi veya kullanılabilmesi için faydaya sahip olmalıdır.

Danışmanlık hizmetimizle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.