K.V.K.K.
K.V.K.K.

07 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel veri işleyen ve veri sorumlusu sıfatını taşıyan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu hukuku tüzel kişilerine yeni ve zorunlu yükümlülükler getirdi. Tüm grup olarak biz firmalarınıza KVKK ile getirilen yükümlülüklerin eksiksiz ve hukuka uygun şekilde yerine getirilmesine yardımcı oluyoruz. Bu amaçla alanında uzman avukatlar ve konusunda uzman danışman ekiplerimiz ile “KVKK Danışmanlık Hizmetini sunmaktadır.

KVKK ile başlatılan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) veri sorumlularının veri işleme faaliyetlerine güvenilirlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan veri sorumluluklarının VERBİS’e kayıt olmaları zorunludur. Son kayıt tarihinden önce kayıt işlemini tamamlamayan şirketlere 2.000.000 TL’ ye kadar idari para cezası bulunmaktadır.

 

Veri Sorumluları

Kayıt için son tarih

Kayıt için son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

31.12.2021

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

31.12.2021

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.01.2019

31.12.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

31.12.2021

 

(*)GEÇİCİ MADDE 1-(2) Veri sorumluları,Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır. 

KVKK Danışmanlık Hizmeti Çözümleri

VERBİS KAYDININ YAPILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ

KVKK Kapsamında tüm personellere görev ve yetkinliklerine göre Farkındalık Eğitimleri verilmelidir. Verilen Eğitim ve Bilgilendirmeler için personellerden taahhütname alınmalıdır.

Bu yükümlülüklere uymayanlara 5.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar para cezası ile 6 aydan 4,5 Yıla Kadar Hapis Cezaları öngörülmüştür.

KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ HAZIRLAMA

Şirketin her bir departmanından alınan bilgilerin eşliğinde kullanılan bilgilere göre Kişisel Veri Envanteri Oluşturma ve Veri Toplama Prosedürlerinin hazırlanması gerekmektedir.

AYDINLATMA METNİ HAZIRLAMA

KVKK Kapsamına uygun Aydınlatma Metninin hazırlanması ve WEB SİTENİZE, İLAN PANOLARINIZA asılması gereklidir.

AÇIK RIZALARIN ALINMASI

KVKK Kapsamında Maktu formla, Mail, SMS veya Call Center ile Onay alınması mümkündür. Bu tür durumlarda Onay alınan yöntem ve onay dataları ve dokümanları saklanmakta ve süresi sona erdikten sonra gerekli koşullarda imha edilmesi gerekmektedir.

VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASI VE DENETİMİ

KVKK Kapsamında Veri Envanterlerinin gerekli koşullarda saklanması, saklanılan alanların güvenliği ve gizliliği ile ilgili tedbirler alınmalıdır.

BİR YILLIK REHBERLİK HİZMETİ

İşverenden gelebilecek makul sayıdaki Kişisel Verilerin Korunması Kanun'una dair telefonla ve yazılı soru sorma durumlarında soruları cevaplandırma ve işverene yol gösterme

KVKK 'ya dair değişen yönetmelikler hakkında bilgilendirme

Geçen zaman içinde karşılaşılan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması 'na dair güncel olaylara karşı görüş oluşturma /strateji geliştirme

Değişen KVKK mevzuatlarına göre ek uyum politikalarının belirlenmesi

Kişisel Veriye dair açık olabilecek noktalarda gerekli yerinde gözlemlerin yapılması ve çözüm önerileri sunulması

Web sitesinde ve dijital ortamda yeni eklenen alanlara ilişkin KVKK Uyum Metinlerinin güncellenmesi

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.