Kapasite Raporu
Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

                Kapasite Raporu; Sanayi üretimi, sınai hizmet ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının mevcut makine ve iş gücü ile bir yılda kaç adet üretim yapabileceğinin belirlenmesi sonucunda hazırlanan belgedir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır. Kapasite raporu genel olarak ülkenin üretim gücünü ve imkanlarını tespit etmek amacıyla uygulamaya konulan bir sistemdir. Kapasite raporuna başvurabilmek için öncelikle bir oda üyesi olmak gerekmektedir. Bu şart sağlandığı takdirde, üretim yapmakta olan ve tescilli bir iş yeri adresi bulunan kuruluşlar kapasite raporu için başvuruda bulunabilirler.

                Kapasite Raporu sayesinde sanayi sektöründe kaynakların ve alt yapının daha verimli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu yüzden oldukça önemli bir belge ve rapor olarak karşımıza çıkıyor. Kapasite raporu, başvuru sürecinde, kişiler güvenilir danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak da bu süreçleri kolay bir şekilde tamamlayabiliyorlar.

Kapasite raporunu zorunlu kılan mevzuat:

 • 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 Sayılı TOBB Kanunu
 • 28/05/1975 Tarihinde Resmi Gazete'de Yayınlanmış olan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 • TOBB Uygulama Yönetmeliği (Madde 58)
 • İthalat ve ihracat düzenlemeleri
 • Gıda Maddelerinin Üretimi ve Tüketimi Hakkında Kanun Hükmünde 560. Kararname ve Yönetmelik
 • Teşviklerle İlgili Bildirim

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Sanayi tescil sürecinde,
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine katılım,
 • Sanayici ve ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmak,
 • Bazı üretim girdileri iskonto oranlarıyla sağlanır,
 • Sanayicilere verilen ödeneklerden yararlanmak,
 • Kota başvurularında,
 • Halkın çeşitli soruşturmaları.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılma aşamasında
 • Yerli ve yabancı kredi arzı
 • Üretici Belgesi Satın Alma
 • Vergi incelemelerinde
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzni
 • Geçici Kabul İzni Başvuruları ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması.

Kapasite Raporu Nasıl Alınır?

                Firma başvuru formu ve başvuru konusu ile ilgili dilekçe formunu doldurur. Gerekli diğer belgelerle birlikte Araştırma ve Dış Ticaret Servisi'ne başvurur. Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir ve komitenin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nda görüşülür. Memur uzman, mühendis ile birlikte önceden belirlenmiş bir tarihte şirketin işyerini ziyaret eder, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ölçüm ve tespit kapasite kriterlerine uygun olarak onayın yapılması için uzman mühendisler gönderir, TOBB'un onayından sonra Odamıza iade edilen raporlardan biri 2 nüsha firmaya verilecek, diğeri düzenlenerek rapor haline getirilecek şekilde düzenlenecektir. Rapor 2 nüsha olarak derlenir ve firma dosyasında saklanır.

                Kapasite raporu almamak firmayı herhangi bir cezai yaptırıma maruz bırakmaz. Ancak örnek vermemiz gerekirse Sanayi Sicil Belgesine sahip olabilmek için kapasite raporuna sahip olmak şarttır ve Sanayi Sicil Belgesi almamanın cezai yükümlülüğü vardır. Bu durumda her ne kadar bir cezai yaptırımı olmasa da Kapasite Raporu almak şart bir durumdur.

İDCERT Farkıyla Kapasite Raporu

                İDCERT, Kapasite Raporu ve diğer bütün gerekli olan hizmet belgeleri ihtiyaçlarınızda yanınızda olarak sizlere profesyonel bir şekilde danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktadır. Birçok zorlu ve karışık süreçlerden geçerken aldığınız yardım hizmeti sayesinde hiçbir şekilde bir sıkıntı ve problem yaşamadan bu süreçleri kolayca atlatabilirsiniz. Sanayi sektöründe üretim yapan bir firmaysanız kolay bir şekilde firmamız İDCERT aracılığı ile bu belge ve ihtiyacınız olan diğer bütün hizmet belgelerine sahip olabilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.