ISO 9001:2015 Belgesi̇
ISO 9001:2015 Belgesi̇
İso 9001 2015 Belgesi, şirketinizde Kalite Yönetim sisteminin işlediğini gösteren bir belgedir. Yani diğer bir adıyla Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olarak bilinmektedir. ISO 9001, bir KYS yani Kalite Yönetim Sistemi için gerekli durumları belirleyen uluslararası standart olarak tanımlanan bir belgedir.
Devamını Oku
ISO 14001:2015 Belgesi
ISO 14001:2015 Belgesi
Çevre sorunlarının şiddetinin ve sıklığının artması beklenmektedir. Sanayi sektörü, çevre kirliliğine en fazla katkıda bulunanlardan biri olmaya devam ediyor, bu nedenle kuruluşlar çevre yönetimi ihtiyacının giderek daha fazla farkına varıyor. Çevresel bozulmanın üstesinden gelmek için çeşitli araçlar ve teknikler kullanılmıştır, ancak en başarılı yaklaşımlardan biri ISO 14001 , Çevre Yönetim Sisteminin (ÇYS) kullanılması olmuştur.
Devamını Oku
ISO 45001:2018 Belgesi̇
ISO 45001:2018 Belgesi̇
ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini özetleyen, yeni geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Standart, amacı işyeri yaralanmaları, hastalıkları ve ölümlerin önlenmesini yönetmek olan her büyüklükteki kuruluş için geçerlidir. Ayrıca ISO 45001, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini amaçlar.
Devamını Oku
ISO 10002:2018 Belgesi
ISO 10002:2018 Belgesi
Müşteri memnuniyetsizliği işiniz hakkında kötü sonuçlar doğurabilir ve kurumunuza ciddi zararlar verebilir. Yapılan son araştırmalara göre, 26 mutsuz müşteriden ortalama 25'i daha sonra 1.560 arkadaşını işletmenizden uzaklaştırıyor ve sizi zarara uğratıyor.
Devamını Oku
ISO 22000:2018 Belgesi
ISO 22000:2018 Belgesi
ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemleri için gereksinimleri belirleyen, dünya çapında kabul görmüş uluslararası bir standarttır. 2005 yılında kurulmuş ve hayata geçirilmiş olan ISO 22000 protokolünün temel amacı gıda güvenliğini sağlamak olan gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlar için geçerlidir.
Devamını Oku
ISO 27001:2017 Belgesi̇
ISO 27001:2017 Belgesi̇
ISO/IEC 27001, bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, uygulamaya geçirmek, sürekliliğini sağlamak ve sürekli olarak geliştirmek için çabalayan kuruluşlar için bütün bu ihtiyaçları karşılar. Bu olanak ve bu belge, bilgilerinizin güvenliğinin devamlı bir şekilde gözden geçirilmesine yönelik bir görev görür ve bu, güvenilirliği artırarak şirketinizin değerini ciddi bir şekilde artıracaktır.
Devamını Oku
ISO 13485:2016 Belgesi̇
ISO 13485:2016 Belgesi̇
Uluslararası bir standart olarak ISO 13485, tıbbi cihaz endüstrisi için gereksinimleri belirler. Bu standart, tıbbi cihazların üretimden üretim sonrasına kadar, hizmetten çıkarma ve bertaraf dahil tüm yaşam döngüsü boyunca şirketler tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuştur.
Devamını Oku
ISO 22301:2019 Belgesi
ISO 22301:2019 Belgesi
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için uluslararası bir standart olan ISO 22301, ortaya çıkan yıkıcı olayları korumak, meydana gelme olasılığını azaltmak, hazırlık yapmak, müdahale etmek ve bunlardan kurtulmak için tasarlanmıştır. Şirketiniz İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile birlikte bütün tehditleri tespit ederek bu tehditlerden gelebilecek zararları önlemeye hazırdır.
Devamını Oku
ISO 50001:2018 Belgesi̇
ISO 50001:2018 Belgesi̇
Uluslararası bir kalite standardı olarak karşımıza çıkmakta olan ISO 50001, şirketlerin Enerji Yönetim Sistemlerini geliştirmesi, uygulaması ve iyileştirmesi için gerekli olan bütün yöntemleri ve süreçleri belirtir. Bu durum, şirketlerin enerji performansında, verimliliğinde, kullanım ve tüketiminde sürekli olarak iyileştirme yapabilmelerine olanak tanıyan belirli bir çerçeveyi izlemelerine sebebiyet verir.
Devamını Oku
ISO 16949:2009 Belgesi̇
ISO 16949:2009 Belgesi̇
ISO/TS 16949 özellikle otomotiv sektörü için bir Kalite Yönetim Sistemi (QMS) gerekliliklerini belirleyen bir standarttır. ISO/TS 16949 ilk olarak 1999 yılında otomotiv sektörü için tedarik zincirinde dünya çapındaki farklı değerlendirme ve sertifikasyon planlarını uyumlu hale getirmek için oluşturulmuştur.
Devamını Oku
ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.