Hijyen Sertifikası
Hijyen Sertifikası

Hijyen Sertifikası

                Hijyen, istisnasız A'dan Z'ye tüm sektörleri kapsayacak bir konu ancak özellikle doğrudan gıda ile ilgili sektörler ve gıda, turizm, konaklama gibi insanlarla ilgili sektörler için çok daha önemli olacak. Çok kabaca anlatacak olursak, herhangi bir gıda ürününün her türlü zararlı dış etkilerden korunması hijyen kapsamında olacaktır. Gıda üreten veya hizmet veren işletmelerin temiz ve hijyenik ortamlarda üretim ve hizmet sunabilmeleri, nihai tüketicilerin ve alıcıların sağlığını koruyabilmeleri için tüm süreçlerin depolanması, nakliyesi ve sunumunun Gıda'ya uygun olması gerekmektedir.

Gıda Hijyen ve Sanitasyon Yönetmeliği ve Ts 13027 Gıda üretim yerlerinin hijyen ve sanitasyon kuralları işletmeler için yol gösterici ve zorunlu standartlardır. ISO 13027 Gıda Üretim Tesislerinde Hijyen ve Sanitasyon Standardı insanların sağlığını tehlikeye atmadan ve insanlara zarar vermeden güvenli gıda maddelerini üretmek için gerekli olan bütün temel üretim ve çevre koşullarını sağlamak için oluşturulmuş bir standarttır.

Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2008 yılında Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Gözetim ve Kontrolü Yönetmeliğini yayınlamıştır. Bu yönetmeliğin amacı da benzer şekilde gıda üreticilerinin gıda açısından uymak zorunda oldukları teknik ve hijyenik şartları belirlemektir. güvenlik ve kalite olup, yukarıda sayılan tüm işletmeler bu yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Belgelendirme yapan kuruluşlar ISO 13027 standardının kapsamış olduğu standart ve kurallar ile firmaları denetleyerek, uygun gördüğü koşulda ISO 13027 belgeleri oluşturur. Belgenin verilmesi için önemli olan durum yapılan denetimler, testler ve analizler ve ardından ölçüm sonuçlarına göre işletmenin gerekli olan şartları sağlayıp sağlamadığının belirlenmesidir.

Hijyen kontrolüne tabi firmalar:

 • Gıda işleme tesisleri
 • Lokantalar, restoranlar, kafeler
 • Bakkal zincirleri
 • Catering Firmaları
 • Gıda paketleme imalat şirketleri
 • Gıda depolama ve lojistik şirketleri
 • Gıda ile ilgili tüm şirketler

Ts 13027 Hijyen Belgesi Faydaları

 • Marka itibarını sağlar
 • Müşteri memnuniyetini sağlar
 • Personel kontrolünü sağlar
 • Olası tehlikeleri önler
 • Tüketici için satın alınan ürüne güvenmeyi sağlar
 • Olası cezaların önüne geçer
 • İşletmeyi yasal denetimlere hazır hale getirir

Hijyen Sertifikası Nasıl Alınır?

                Gıda güvenliği, gıdaların kullanım amacına uygun olarak üretilmesi ve insanlar tarafından kullanıldığında herhangi bir sağlık sorununa yol açmaması ve insanlara zarar vermekten çekinmesiyle alakalı bir güvenliktir. Gıda güvenliği sistemleri, gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında da güvenli olmalarını sağlar. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, bir ürünün tarladan, yenilecek sofraya kadar çeşitli aşamalarında etkilidir. Gıda güvenliği konusu da İDCERT belgelendirme kuruluşunun önem verdiği ve belgelendirme çalışmalarının yanı sıra danışmanlık hizmetleri verdiği bir konudur.

                Genel olarak belgelendirme aşamaları ve süreç şu şekilde gelişmektedir;

 • Çalışma Koşullarının İncelenmesi

Yeterli tecrübeye sahip olan laboratuvarlarda incelenmektedir.

 • Laboratuvar İncelemeleri
 • Ortam Havası Mikrobiyal Yükünün Ölçümü

AIR SAMPLER cihazı ile alınan numuneler laboratuvarlarda incelenir ve ortam havasının mikrobiyal yükü belirlenir.

 • Personel Hijyeni

Personel tarafından alınan swap numuneleri akredite laboratuvarda incelenir.

 • Yüzey Hijyen Kontrolleri

Yüzeylerden (duvarlar, banklar, alet-cihazlar vb.) alınan takas numuneleri laboratuvarda değerlendirilir.

 • İçme-İçme Suyu Kontrolü

Firmada kullanılan sulardan alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Analiz ve Raporlama gerçekleştirilen firma, denetim sonuçları ve laboratuvar analiz sonuçları değerlendirilerek değerlendirme sonuçları rapor halinde sizlere sunulmaktadır.

 • Denetim Raporunun Hazırlanması

Muayene sonuç raporu size gönderilir.

Hijyen Sertifikası için İDCERT

                Firmamız İDCERT, Hijyen Sertifikası ve diğer gerekli bütün sertifikalar için siz değerli müşterilerine profesyonel hizmet ve danışmanlık desteği sunmaktadır. Bütün belgelerde olduğu gibi zor ve karışık süreçlere takılmamak ve işinizi hızlı bir şekilde halledebilmek için bizi tercih ederek bu belgeye ve ihtiyacınız olan diğer bütün belgelere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.