İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, Teşvik, Hibe ve Patent Danışmanlığı

İşinize entegre oluyoruz

  • yatırım teşvik belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Teşvik belgesi, yatırımın kendine has özel değerlerini içinde barındıran, yatırımın bu değerler ve tespit edilen koşullar doğrultusunda hayata geçirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkanı sağlayan bir belge olup Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Karar'ın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenmektedir.

Belirli üretim ve hizmet alanlarında vergi indirimi, sigorta indirimi, K.D.V. ve gümrük muafiyeti, arazi tahsisi, kredi faizi desteği gibi desteklerden yararlanmak için Devlet Teşvik Belgesi alınması zorunludur. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen belli başlı bazı belgelerin sunulmasıyla başvurulan Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan itibaren yatırım projesinin tamamlanmasına kadar kullanılabilmektedir. Projenin tamamlanmasının ardından bölgesel desteklerden istifade edilmesi halinde teşvik belgesi vize işlemlerinden sonra hesaplanarak tutarın belirlenmiş muafiyeti nispetinde indirim yapılır.


Yatırım Teşvik Sistemi

Bölgesel Teşvik

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.


Öncelikli Yatırım Konuları

Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.


Stratejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.


Büyük Ölçekli Yatırımlar

Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımlar desteklenmektedir.


Genel Teşvik

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.


YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI

KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İadesi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği.


Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği*
Faiz Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla.

2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.

3. Bölge: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak.

4. Bölge: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas.

5. Bölge: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane , Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.

6. Bölge: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van.

bölgesel teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurları

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.
*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek
suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100
olarak uygulanır.

Hemen Başvur