İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, Teşvik, Hibe ve Patent Danışmanlığı

İşinize entegre oluyoruz

  • tübitak projeleri

Tübitak Projeleri

TÜBİTAK Projeleri, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere ülkemizde şahıslar, şirketler, vakıflar, üniversitelere kendi gelişim programlarını gerçekleştirmeleri için destekleme projeleri sunmaktadır. Bu vasıtayla sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Hemen Başvur