İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, Teşvik, Hibe ve Patent Danışmanlığı

İşinize entegre oluyoruz

  • telif hakları

Telif Hakları

Bilginin güç ve buna bağlı olarak değer kazandığı günümüzde, bilgi temeline oturan fikri mülkiyet hakları da aynı şekilde önemli hale gelmiştir. Türkiye'de fikri haklar ile ilgili kanunlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Hakkı Telif Nizamnamesi) 1857, Markalar Kanunu (Alamet-i Farika Nizamnamesi) 1871, Patent Kanunu (İhtira Beratı) 1879 yıllarında kabul edilmiştir. Genel Hükümleri içeren Türk Ticaret Kanunu ile 1957 yılında; tescilsiz markalar, ticaret unvanları ve endüstriyel tasarımların korunması ve haksız rekabetin önlenmesi sağlanmıştır. . Türkiye'de fikri mülkiyet haklarının gerçek manada korunması 1995 yılında kabul edilen ve 1999 yılında yürürlüğe giren Patent Kanunu ile başlamıştır.

Türkiye'de senelerdir yürürlükte olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda şartlara göre düzenlemeler yapılarak, fikri mülkiyet hakları alanında üyesi olunan uluslararası örgütler ile AB mevzuatı uyum çalışmaları doğrultusunda taraf olunan uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimiz yerine getirilmektedir.

Hemen Başvur