İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, Teşvik, Hibe ve Patent Danışmanlığı

İşinize entegre oluyoruz

  • kosgeb destekleri

Kosgeb Destekleri

Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, ihracatın ve KOBİ'lerin desteklenmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi gibi çok farklı amaçlara yönelik pek çok kurum tarafından farklı teşvik programları uygulanmaktadır. Bu yatırım teşvikleri bir taraftan özel sektör yatırımlarının desteklenerek firmaların rekabet güçlerinin artırılması yönünde katkı sağlarken diğer taraftan, doğrudan bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik de uygulanmaktadır. Teşvik uygulamaları bölgesel ve sektörel önceliklerin yanı sıra illerin özellikleri ve gelişme potansiyellerini esas almaktadır.

KOSGEB, KOBİ ve Girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal gelişmedeki paylarını artırmayı hedeflemektedir. Bunun sonucu olarak ise Küresel Pazarlarda söz sahibi güçlü KOBİ'ler ortaya çıkacaktır.


Kosgeb İşletme Geliştirme Desteği

KOSGEB İşletme Geliştirme Desteği Kapsamında;

Personel Desteği 2 personel için 50 Bin TL Net maaş 2 yıllık mezun için 2500 TL / 4 yıllık mezun için 3500 TL Fuar Desteği

Destek üst limiti:

  • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TL
  • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) TL
  • IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL olarak uygulanır.
  • Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.
Hemen Başvur