İşinize entegre oluyoruz

  • idcert

IDCERT

IDCERT ve diğer belgelendirme kuruluşlarıyla çözüm ortaklığı şeklinde çalışıp firmalara ISO Kalite Belgeleri konusunda hizmet vermekteyiz.


ISO 9001: Her türlü üretim, hizmet vs. sektör için büyük bir prestij belgesi olan ISO 9001, bir kalite yönetim sistemi için kriterleri belirlemektedir. Aynı ürün ailesi için sertifikalandırmayı sağlayan tek standartlar bütünü de ISO'nun 9001 numaralı belgesidir. Bu standartlar işletmenin kapasitesine veya faaliyet alanına bakılmaksızın kullanılabilir. Dünyada halihazırda 170'den fazla ülkede ISO 9001 sertifikalı bir milyondan fazla şirket ve kuruluş bulunmaktadır.


ISO 14001: ISO 14001, bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği bir çevre yönetim sisteminin gerekliliklerini belirtir. Bu bağlamda sürdürülebilirliğin çevresel niteliğine katkıda bulunan, çevresel sorumluluklarını sistematik bir şekilde yönetmek isteyen bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır denilebilir.


OHSAS 18001: Dünyamızda her gün 6300'den fazla insan işle ilgili kazalar veya hastalıklardan dolayı ölmektedir. Bu rakam ise senelik yaklaşık 2.3 milyon kişiye tekabül etmektedir.


ISO 22000: ISO 22000, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin ürünlerinin tüketimi sırasında gıda güvenliği risklerini kontrol etme kabiliyetini gösteren kalite standartlarıdır. Gıda sektöründe faal olan ve ve sürekli olarak sağlıklı ürünler tedarik eden sistemleri uygulamak isteyen işletmeler, iş kapasitesine bakılmaksızın tüm organizasyonlara bu standartlar uygulanabilmektedir.


ISO 10002: ISO 10002, planlama, tasarım, işletim, bakım ve iyileştirme de dahil olmak üzere bir organizasyon içindeki ürünlerle ilgili şikayetlerin işleme sürecinde rehberlik etmektedir. Bu şikayet işleme süreci, genel bir kalite yönetim sisteminin süreçlerinden biri olan müşteri memnuniyetine yönelik olarak düşünülebilir. ISO 10002, şirket organizasyonunun faaliyetleri dışına çıkan ya da istihdamla ilgili ihtilaf konularındaki uyuşmazlıklara uygulanmamaktadır. Bu standartlar, sektör farketmeksizin her boyutta faaliyette bulunan kuruluşlar tarafından kullanılarak müşteri memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.


ISO 27001: ISO / IEC 27000 ailesi standartları, kuruluşların bilgi varlıklarını güvenceye almalarına yardımcı olur. Bu standartlar ailesini kullanmak, kuruluşunuzun mali bilgiler, fikri mülkiyet hakları, çalışan bilgileri veya size üçüncü taraflar tarafından verilen bilgiler gibi varlıkların güvenliğini yönetmesine yardımcı olacaktır.

Hemen Başvur