İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, Teşvik, Hibe ve Patent Danışmanlığı

İşinize entegre oluyoruz

  • entegre patent

Entegre Patent

Entegre Patent olarak Sınai Mülkiyet Hakları konusunda marka, patent, endüstriyel tasarım tescil, telif hakkı ve barkod işlemleri hakkında hizmet vermekteyiz.

 

Patent/Faydalı Model Tescili: Patent, buluş sahibinin , buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.

 

 

Marka Tescili: Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.

 

 

Endüstriyel Tasarım Tescili: Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. Endüstriyel Tasarım, endüstriyel yöntemlerle üretilen nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yönelik bir meslektir.

 

 

Telif Hakları: Bilginin güç ve buna bağlı olarak değer kazandığı günümüzde, bilgi temeline oturan fikri mülkiyet hakları da aynı şekilde önemli hale gelmiştir. Türkiye'de fikri haklar ile ilgili kanunlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Hakkı Telif Nizamnamesi) 1857, Markalar Kanunu (Alamet-i Farika Nizamnamesi) 1871, Patent Kanunu (İhtira Beratı) 1879 yıllarında kabul edilmiştir. Genel Hükümleri içeren Türk Ticaret Kanunu ile 1957 yılında; tescilsiz markalar, ticaret unvanları ve endüstriyel tasarımların korunması ve haksız rekabetin önlenmesi sağlanmıştır. . Türkiye'de fikri mülkiyet haklarının gerçek manada korunması 1995 yılında kabul edilen ve 1999 yılında yürürlüğe giren Patent Kanunu ile başlamıştır.

 

 

Barkod Tescili: Barkod; bir rakam, harf yada özel işaretlerin çubuklarla simgelenmiş halidir. Ticaret, sanayi ve hizmet yaşamının hemen her alanında kullanılan barkod doğru ve hızlı bilgiye ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır.

 

Hemen Başvur