İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi, Teşvik, Hibe ve Patent Danışmanlığı

İşinize entegre oluyoruz

  • barkod tescili

Barkod Tescili

Barkod; bir rakam, harf yada özel işaretlerin çubuklarla simgelenmiş halidir. Ticaret, sanayi ve hizmet yaşamının hemen her alanında kullanılan barkod doğru ve hızlı bilgiye ihtiyaç duyulan her alanda kullanılır.

Ürünlerinde barkod numaralandırma standartlarını uygulamak isteyen üretici, dağıtıcı, satıcı ve ithalatçı firmalar Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi Milli Mal Numaralama Merkezi (TOBB-MMNM)’ne üye olmalıdır. TOBB-MMNM’ye aşağıdaki odalardan birine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler: Ticaret ve/veya sanayi odaları (Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası da dahil), 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na tabi esnaf ve sanatkarlar odaları.

TOBB-MMNM, kendisine üye olan firmalara EAN-UCC Sistemi’nin gerektirdiği tanımlama ve numaralandırmalarda kullanılmak üzere ürün çeşitlerinin sayısına bağlı olarak EAN-UCC Firma Numarası verir. TOBB-MMNM’ye üye olan ve EAN-UCC Firma Numarası’nı alan firma, bu numara ile EAN-UCC Sistemi’ni kullanan tüm dünya ülkelerinde tanınmış olur. Bu firmanın ürettiği, dağıttığı ve sattığı ticari ürünlere verdiği EAN-UCC numaraları tüm dünyada tek olacağından, firmanın ürünleri dünyanın her yerinde tanınmış olur.

Hemen Başvur