Bizi Bugüne Taşıyan Değerlerimizle
Geleceğe Yürümeye Devam Ediyoruz!
BİZİMLE BİRLİKTE
ÇOK DAHA GÜÇLÜ
HİZMETLERİMİZ
Bizi Bugüne Taşıyan Değerlerimizle
Geleceğe Yürümeye Devam Ediyoruz
BİZİMLE GELİŞİN
IDCERT
Bizi Bugüne Taşıyan Değerlerimizle
Geleceğe Yürümeye Devam Ediyoruz
TÜM GRUP
ENTEGRE PATENT
SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ
Bize Hemen Ulaşın !
Aşağıdaki Bilgileri Doldurarak Bize Ulaşabilirsiniz.
0212 438 0 333 Hemen Arayın
Veya Formu Doldurun
KURUMSAL
KURUMSAL
KURUMSAL
KURUMSAL
KURUMSAL
TümGrup Hakkında Bilgi Edinin !
Misyon 

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan şirketlerin hikayesine ortak olan, onların büyümesine yardım eden ve onların büyümesiyle gurur duyan bir danışmanlık şirketidir. TÜM; bir işletmenin ihtiyacı olan bütün süreçlerle ilgili uzman danışmanları bünyesinde bulundurarak disiplinler arası bir çalışma yöntemini benimsemiştir. Genç ve dinamik insan kaynağıyla geleceğe dönük stratejisini bütün çalışanların ortak katılımı ve önerileriyle planlayan şirket her geçen gün yenilenmeyi ve büyümeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Nitelikli ve mutlu insan kaynağıyla kalıcı, sürdürülebilir ve saygınlığı yüksek bir yapı kurmak.
Uluslararası platformlarda sektörü daha ileriye taşıyıcı rol almak.
Kurumsal
Tüm Grup
MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM
MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM
UZMAN KADROMUZ
UZMAN KADROMUZ
VERİMLİ DANIŞMANLIK
VERİMLİ DANIŞMANLIK
MUTLU MÜŞTERİLERİMİZ
MUTLU MÜŞTERİLERİMİZ
RAKAMLARLA BİZ
TümGrup istatistiklere Göz Atın!
Çalışan
20+
Çalışan
Tecrübe
15+
Tecrübe
Hizmet Alanı
40+
Hizmet Alanı
Mutlu Müşteri
2000+
Mutlu Müşteri
TÜM GRUP
MARKALARIMIZ
MARKALARIMIZ
TÜM DANIŞMANLIK
Tüm Danışmanlık
TÜM
DANIŞMANLIK
Büyümek ve daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen müşteriler için en yararlı, etkili ve en düşük maliyetli çözümleri sunan Tüm Grup Danışmanlık, gücünü iş birliğine duyduğu inançtan, güvene ve samimiyete verdiği önemden alır.
Detaylı Bilgilier
ENTEGRE PATENT
ENTEGRE PATENT
ENTEGRE
PATENT
Entegre Patent olarak müşterilerimize, kendilerini ve yaptıkları işleri marka haline getirip koruyabilecekleri bir hizmet sunuyoruz.
Detaylı Bilgilier
IDCERT
Sertifika Danışmanlığı
IDCERT
IDCERT uluslararası standartları göz önünde bulundurarak firmanızın yetkinliğini kanıtlamasını sağlayan ISO Kalite Belgesi başta olmak üzere TSE, HYB gibi 10’dan fazla kategoride belge veren bir kuruluştur.
Detaylı Bilgilier
UZMANLIKLARIMIZ
TümGrup Uzmanlık Alanlarından Faydalanın !
TÜMÜNÜ GÖR
SGK Teşvikleri
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik, istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla, yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği şartlara göre birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesidir.
Detaylı Bilgi
Yatırım Teşvik Belgesi̇
Özellikle yatırımcı kişiler tarafından en çok merak edilen yatırım teşvik belgesi nedir sorusunun cevabını ve yatırım teşvik belgesi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Detaylı Bilgi
Teknoloji̇ Odaklı Sanayi̇ Hamle Programı
Teknoloji odaklı sanayi Hamle programı ülkemizde katma değerli üretiminin arttırılması amacıyla bakanlık ve bakanlıkların bağlı bulunduğu ilgili organlar olan TUBİTAK VE KOSGEB tarafından sunulan destek ve teşviklerin orta yüksek ve yüksek seviyeli teknolojik sektörleri içeren konularda yatırımların ve yönetimin tek koldan desteklendiği özel programdır.
Detaylı Bilgi
Kosgeb Destekleri̇
Detaylı Bilgi
Ticaret Bakanlığı Destekleri
Detaylı Bilgi
TÜBİTAK Destekleri
Detaylı Bilgi
K.V.K.K.
07 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel veri işleyen ve veri sorumlusu sıfatını taşıyan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu hukuku tüzel kişilerine yeni ve zorunlu yükümlülükler getirdi. Tüm grup olarak biz firmalarınıza KVKK ile getirilen yükümlülüklerin eksiksiz ve hukuka uygun şekilde yerine getirilmesine yardımcı oluyoruz.
Detaylı Bilgi
Marka Tescili
Prensip olarak, bir marka tescili, tescilli ticari markanın kullanımına ilişkin münhasır bir hak vermektedir. Bu, ticari markanın münhasıran sahibi tarafından kullanılabileceği veya ücret karşılığında kullanım için başka bir tarafa lisanslanabileceği anlamına gelir. Tescil, yasal kesinlik sağlar ve bir dava durumunda hak sahibinin konumunu güçlendirir.
Detaylı Bilgi
Patent Tescili
2002 tarihli 82 Sayılı Fikri Mülkiyet Haklarına göre, bir buluşun patenti, yetkili makamlar tarafından buluşçuya verilen münhasır bir haktır ve buluş sahibine başkalarının sınırlı bir süre için üretmesini, kullanmasını veya satmasını durdurma hakkı verir.
Detaylı Bilgi
Faydalı Model Tescili
Faydalı model tescili, patent sistemine benzer bir sistem aracılığıyla “küçük buluşlar” olarak adlandırılanların korunmasını sağlar.
Detaylı Bilgi
Endüstriyel Tasarım Tescili
Hukuki anlamda endüstriyel tasarım, bir eşyanın dekoratif yönünü oluşturur. Bir endüstriyel tasarım, bir eşyanın şekli gibi üç boyutlu özelliklerden veya desenler, çizgiler veya renk gibi iki boyutlu özelliklerden oluşabilir.
Detaylı Bilgi
Coğrafi İşaret Tescili
Coğrafi işaret belirli bir coğrafi kökene sahip olan ve o kökenden kaynaklanan nitelik veya itibara sahip ürünlerde kullanılan bir işarettir. Coğrafi işaret tescili olarak işlev görmesi için, bir işaretin bir ürünü belirli bir yerdeki menşeli olarak tanımlaması gerekir.
Detaylı Bilgi
Barkod Tescili
Sanayileşme ile birlikte, ürün sayısındaki artış, tanımlamayı sıkıcı bir görev haline getirdi ve bu nedenle, kolay tanımlamaya yardımcı olacak bir sistem geliştirmeye ihtiyaç duyuldu.
Detaylı Bilgi
ISO Belgeleri
Detaylı Bilgi
FSSC
FSSC 22000, gıda zincirinde yer alan hayvansal ürünler, bozulabilir sebze ürünleri, uzun raf ömrüne sahip ürünler ve katkı maddeleri, vitaminler ve biyo-kültürler gibi diğer gıda bileşenlerini işleyen veya üreten şirketlerin gıda, yem ve ambalaj güvenlik sistemlerini sertifikalandırmaktadır.
Detaylı Bilgi
Hijyen Belgesi
İnsan sağlığına zararı olabilecek ve belirli prosedürlere uyulmazsa ciddi sonuçlar doğurabilecek ortamlarda kullanılan, herkes tarafından kabul edilmiş ve belirli bir standarda bağlanmış olan kuralları içeren bir eğitim aldıktan sonra elde edilen belgeye Hijyen Belgesi denir.
Detaylı Bilgi
TSE- HYB
TSE- HYB, yani Hizmet Yeterlilik Belgesi, Türk Standartları Enstitüsüne göre hizmet vermekte olan yerin uygun görülen standartlara göre uygunluğunu gösteren belgeye verilen isimdir. Bu belgenin geçerliliği 1 yıl üzerinden değer görür ve daha sonrasında yenilenmesi gerekmektedir.
Detaylı Bilgi
CE Belgesi
CE İşareti, ürünlerin AB teknik düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşıladığını ve herhangi bir teknik engelle karşılaşılmadan AB üyesi ülkeler arasında dolaşabileceğini ifade eder. Avrupa Ekonomik Alanında serbest dolaşımdaki birçok üründe CE büyük harflerini görüyoruz.
Detaylı Bilgi
Kapasite Raporu
Kapasite Raporu; Sanayi üretimi, sınai hizmet ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının mevcut makine ve iş gücü ile bir yılda kaç adet üretim yapabileceğinin belirlenmesi sonucunda hazırlanan belgedir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.
Detaylı Bilgi
Sanayi Sicil Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi, 6948 sayılı yasa ile belirli özelliklere sahip sanayi işletmecilerinin alması gereken bir belgedir. Bu işletmecilerin/sanayicilerin belge almaları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kontrol edilen sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir.
Detaylı Bilgi
Yerli Malı Belgesi
Yerli malı belgesi, istenildiği gibi yerli olan malın içeriğine istinaden Türkiye'de üretilen ürünler için düzenlenen belgedir. Çiftçiler için gerekli şartları sağlayan referans belgesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) Ticaret Odası'na bağlı kalabilmektedir.
Detaylı Bilgi
Mesleki Eğitim Sertifikaları
İş akışının kalitesini ve devamlılığını sağlamak, tehlikeli durumlardan kaçınabilmek ve diğer bütün standartlar için, Mesleki Eğitim Kanunu’na göre mesleki eğitim alınması zorunlu bir hale getirilmiştir. Yani Mesleki Eğitim Kanunun belirlemiş olduğu mesleklerde çalışan kişilerin, çalıştıkları alan ilgili bir uzmanlık belgelendirmesine sahip olmaları gerekmektedir.
Detaylı Bilgi
Hijyen Sertifikası
Hijyen, istisnasız A'dan Z'ye tüm sektörleri kapsayacak bir konu ancak özellikle doğrudan gıda ile ilgili sektörler ve gıda, turizm, konaklama gibi insanlarla ilgili sektörler için çok daha önemli olacak. Çok kabaca anlatacak olursak, herhangi bir gıda ürününün her türlü zararlı dış etkilerden korunması hijyen kapsamında olacaktır.
Detaylı Bilgi
REFERANSLARIMIZ
Bizi Tercih Eden Firmalarımız
Akdeniz Giriş Holding
ALB Coin
Anadolusan
As Defter
Asimato
Atabey Özel Ders Merkezi
Biomet Nutritonal Supplements
Camp David
Emin İş
Esteworld
Fortes Mühendislik
GP Kompozit
Hacı Levent Baklavaları
Kültür Sanat Basımevi
Label Jewellery
LCMG
Makro Win
Oligark İstanbul
ONEL Şirketler Grubu
Sports TV
Teamart
Trexo Innovation
Universal Oyuncak
UP Watch
Vito
Ekol & Voltran
Yavru Patiler
Yelkenpol
BÜLTEN
Bizden Haberler
2024 Mayıs Bülteni / 14. Sayı
2024 Mayıs Bülteni / 14. Sayı
Bu yılın 5. toplamda ise 14. sayılı aylık bülten çalışmamız. Bu ay ki bülten içeriğinde Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kosgeb tarafından yayınlanan son programlar ve destekleri içermektedir.
2024 Nisan Bülteni / 13. Sayı
2024 Nisan Bülteni / 13. Sayı
Bu yılın 4. toplamda ise 13. sayılı aylık bülten çalışmamız. Bu ay ki bülten içeriğinde Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Patent ve Marka Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak ve Kosgeb tarafından yayınlanan son programlar ve destekleri içermektedir.
2024 Mart Bülteni / 12. Sayı
2024 Mart Bülteni / 12. Sayı
Bu yılın 3. toplamda ise 12. sayılı aylık bülten çalışmamız. Bu ay ki bülten içeriğinde Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Kosgeb tarafından yayınlanan son programlar ve destekleri içermektedir.
2024 Şubat Bülteni / 11. Sayı
2024 Şubat Bülteni / 11. Sayı
Bu yılın 2. toplamda ise 11. sayılı aylık bülten çalışmamız. Bu ay ki bülten içeriğinde Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tübitak ve Kosgeb tarafından yayınlanan son programlar ve destekleri içermektedir.
2024 Ocak Bülteni / 10. Sayı
2024 Ocak Bülteni / 10. Sayı
2023 Aralık Bülteni / 9. Sayı
2023 Aralık Bülteni / 9. Sayı
2023 Kasım Bülteni / 8. Sayı
2023 Kasım Bülteni / 8. Sayı
2023 Eylül Bülteni (7.sayı)
2023 Eylül Bülteni (7.sayı)
Tüm Grup / Arel Üniversitesi - Gençler ile Multidispliner Kariyer Planlama Paneli
Tüm Grup / Arel Üniversitesi - Gençler ile Multidispliner Kariyer Planlama Paneli
Girişimcilik Haftası kapsamında Arel Üniversitesi'nde "Gençler ile Multidispliner Kariyer Planlama" Paneli gerçekleştirdik.
2023 Temmuz Bülteni (5. Sayı)
2023 Temmuz Bülteni (5. Sayı)
2023 Nisan Bülteni / 2. Sayı
2023 Nisan Bülteni / 2. Sayı
2023 Ağustos Bülteni (6. Sayı)
2023 Ağustos Bülteni (6. Sayı)
Kosgeb Yeşil Sanayi Destek Programı
Kosgeb Yeşil Sanayi Destek Programı
KOSGEB, KOBİLER için Yeşil Sanayi Destek Programı proje teklif çağrısına çıkmıştır. Bu proje kapsamında, güneş enerjisi yatırımları 14 Milyon TL’ye kadar; sürdürülebilir üretim yöntemleri, atık üretimini azaltma, suyun korunması, karbonsuzlaştırma, yeşil teknolojileri benimseme, kaynak verimliliğini arttırma alanlarındaki yatırımlar 4 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.
Tüm Eğitim Kampında
Tüm Eğitim Kampında
Bu yıl 1.sini düzenlemenin vermiş olduğu mutluluk ile ‘Tüme Varım Eğitim Kampı’nı 2-3 Ekim tarihleri arasında Yalova’da tüm ekip arkadaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bir gelenek haline getirmek istediğimiz etkinlik ve eğitim kamplarımızın devamını getirmeyi hedefliyoruz çünkü biz çok öğrendik ve çok eğlendik.
ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.